close
Social

ANCOM revizuiește pietele de terminare a apelurilor în rețelele publice fixe și mobile de telefonie

ANCOM lanseaza spre consultare publica un set de masuri de identificare, analiza si reglementare a pietelor serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile in retelele publice de telefonie, propunand atat mentinerea obligatiilor, cat si a tarifelor reglementate, impuse deja operatorilor cu putere semnificativa pe piata in rundele anterioare de analiza. Autoritatea deruleaza periodic acest demers conform legislatiei nationale si europene in vigoare, cu scopul de a asigura functionarea pietelor cu amanuntul de telefonie  in conditii concurentiale si de a proteja interesele utilizatorilor finali.
Ca urmare a analizei realizate pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe in retelele publice de telefonie, Autoritatea identifica 35 de piete relevante corespunzatoare retelelor fixe individuale ale operatorilor activi la data de 30.04.2017 si propune mentinerea sau, acolo unde este cazul, impunerea obligatiilor adecvate, in concordanta cu problemele concurentiale identificate, in sarcina tuturor celor 35 de operatori identificati cu putere semnificativa pe aceste piete. Acestea sunt: obligatia de transparenta, obligatia de nediscriminare, obligatia de control al tarifelor si fundamentare a acestora in functie de costuri (inclusiv mentinerea simetriei tarifelor de terminare) si, respectiv, obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate.
In ceea ce priveste tariful maxim pentru terminarea apelurilor la puncte fixe, toti cei 35 de operatori de telefonie fixa identificati cu putere semnificativa de piata trebuie sa practice tarife ce nu pot depasi pragul de 0,14 eurocenti/minut, fara TVA, valabil de la data de 1 aprilie 2014.
Lista operatorilor de telefonie fixa carora li se vor aplica masurile de reglementare propuse poate fi consultata aici.
In cazul serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile in retelele publice de telefonie, ANCOM a identificat cinci operatori cu putere semnificativa pe fiecare din cele cinci piete relevante identificate: Lycamobile S.R.L. (in calitate de operator de retele mobile virtuale ”complet”), Orange Romania S.A., RCS & RDS S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A. si, respectiv, Vodafone Romania S.A. La fel ca in cazul pietelor terminarii apelurilor la puncte fixe, ANCOM propune mentinerea sau, acolo unde este cazul, impunerea obligatiilor specifice, corespunzator problemele concurentiale identificate, in sarcina tuturor operatorilor identificati cu putere semnificativa pe respectivele piete: obligatia de transparenta, obligatia de nediscriminare, obligatia de control al tarifelor si de fundamentare a acestora in functie de costuri (inclusiv mentinerea simetriei tarifelor de terminare) si, respectiv, obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate.
Tariful maxim ce poate fi perceput pentru furnizarea serviciului de interconectare in vederea terminarii apelurilor la puncte mobile de catre oricare dintre societatile desemnate ca avand putere semnificativa pe pietele relevante identificate ramane cel in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2014, si anume de 0,96 eurocenti/minut, fara TVA.
ANCOM mentine fundamentarea tarifelor aferente serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe si mobile pe baza metodologiei LRIC pur, model dezvoltat in perioada 2012-2014. Nivelurile actuale ale tarifelor corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile, raman neschimbate, intrucat reflecta costurile eficiente ale furnizarii acestora de catre operatorii din Romania, acestea situandu-se, in ambele cazuri, sub nivelul mediei europene.
In ceea ce priveste obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate, in contextul national actual, in care anumiti furnizori de servicii de apeluri la puncte fixe, respectiv mobile, detinatori de retele IP, se confrunta cu refuzul altor operatori de telefonie fixa, respectiv mobila de a le oferi servicii de interconectare bazata pe tehnologie IP, creandu-se si mentinandu-se o serie de probleme concurentiale, ANCOM considera oportuna impunerea atat in sarcina operatorilor de retele fixe, cat si a celor de retele mobile, identificati cu putere semnificativa de piataobligatia de a oferi serviciul de interconectare bazat pe tehnologia IP conform cerintelor tehnice armonizate la nivel national. O asemenea masura se va aplica incepand cu data de 1 iulie 2018, dar nu mai devreme de 6 luni de la intrarea in vigoare a deciziei privind adoptarea cerintelor tehnice armonizate la nivel national.
Masurile de identificare, analiza si reglementare a pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile in retelele publice de telefonie pot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 07.07.2017, pe adresa sediului central al ANCOM din str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti sau direct la registratura ANCOM. Observatiile si recomandarile pot fi transmise si prin fax la numarul +40.372.845.404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.
Dupa incheierea perioadei de consultare publica, respectiv analizarea observatiilor si propunerilor primite, conform cadrului european de reglementare in domeniu, ANCOM urmeaza sa notifice Comisia Europeana, Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC) si autoritatile nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de masuri propuse. Comisia Europeana, OAREC si celelalte autoritati de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii si observatii in termen de o luna de la data notificarii.
 
Persoana de contact: Catalina DRAGOMIR, Sef Serviciu Comunicare, tel. 0372.845.417
Tags : ancomtelefonie fixatelefonie mobila

Leave a Response

Politică comentarii: Site-ul acesta a fost creat pentru a susține și a încuraja dezbaterea și schimbul de opinii și argumente. Încurajăm și apreciem opinii contrare celor exprimate în articolele publicate pe acest site, însă atâta timp cât afirmațiile se fac pe un ton respectuos, mai ales când sunt adresate autorului sau unui alt comentator.