close

Social

PromovateSocial

Programul „PRIMA CHIRIE” în Prahova

casa-lei

Începând cu data de 6 Iunie 2017, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova primește cererile însoțite de documentele necesare pentru acordarea sumelor prevăzute în Programul „Prima chirie” (prima de relocare).

În luna ianuarie 2017, a intrat în vigoare nouă măsură activă privind stimularea ocupării forței de muncă oferită persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă. Astfel, prin modificările aduse Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și al ocupării forței de muncă de O.U.G. nr. 6/2017, precum și a Normelor metodologice nr.374/2017 de aplicare a legii este introdusă—Prima de relocare.

Potrivit prevederilor legale, persoanele înregistrate ca șomeri la agențiile teritoriale pentru ocuparea forței de muncă care se încadrează în muncă într-o altă localitate situată la o distanță mai mare de 50 km față de localitatea în care își au domiciliul sau reședința și, ca urmare a acestui fapt, își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința în localitatea respectivă sau în localitățile învecinate acesteia, pot primi o primă de relocare.

Prima de relocare se acordă persoanelor ale căror venituri nete lunare realizate de către acestea în situația în care sunt persoane singure sau împreună cu familiile acestora nu depășesc suma de 5.000 lei/lună și este în cuantum de 75% din suma destinată asigurării cheltuielilor pentru locuire (chirie și utilități) în noul domiciliu sau noua reședință, dar nu mai mult de 900 de lei și se acordă lunar, pe o perioadă de cel mult 36 de luni, în situația în care în această perioadă sunt respectate condițiile prevăzute mai sus.

Beneficiază de prima de relocare persoanele care se încadrează în muncă, cu normă întreagă, pentru o perioadă de cel puțin 12 luni.

Persoanele care îndeplinesc condițiile legale sunt așteptate să depună sau să transmită prin modalitățile prevăzute de dispozițiile legale (personal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, fax sau e-mail), la agenția pentru ocuparea forței de muncă unde sunt în evidență, actele necesare acordării acestui drept în termen de 60 de zile de la data încadrării în muncă.

Prin derogare de la acest termen, prima de relocare se acordă și persoanelor care îndeplinesc condițiile legale și care s-au angajat în perioada dintre 25.01.2017 și 06.06.2017.

Persoanele care beneficiază de prima de relocare au dreptul la menținerea acesteia și în cazul în care, în perioada de 36 de luni de la angajare, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la angajatorul la care s-au încadrat în muncă și se încadrează în termen de 30 de zile la un alt angajator, în aceleași condiții.

Angajații au obligația de a restitui integral suma primită ca primă de relocare potrivit în situația în care revin la vechiul domiciliu sau vechea reședință, într-o perioadă de 12 luni de la angajare.

Prima de relocare prevăzută se acordă la cerere și nu se cumulează cu prima de activare, cu prima de încadrare sau cu prima de instalare prevăzute la art. 73^2, la art. 74, respectiv la art. 75 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj.

Nu beneficiază de prima de relocare:

— persoanele care au mai beneficiat de o primă de relocare sau de una dintre primele prevăzute la art. 74 și 75, în ultimele 36 de luni premergătoare solicitării primei de relocare;

— persoanele care se încadrează la angajatori cu care au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

— persoanele care se încadrează la angajatori la care calitatea de administrator/asociat este deținută de una sau mai multe persoane fizice sau juridice care au calitatea de administrator/asociat și la alți angajatori cu care persoanele au fost în raporturi de muncă sau de serviciu în ultimii 2 ani;

— persoanele pentru care plata indemnizației de șomaj a fost suspendată iar ulterior, ca urmare a schimbării duratei contractului individual de muncă, plata indemnizației de șomaj încetează;

— absolvenții licențiați ai facultăților de medicină, medicină dentară și farmacie care, la data solicitării dreptului, au promovat concursul național de rezidențiat pe locuri sau pe posturi în condițiile legii;

— absolvenții instituțiilor de învățământ față de care angajatorii au obligația, potrivit legii, de a-i încadra în muncă;

— persoanele care dețin în proprietate sau coproprietate o altă locuință în localitatea în care își schimbă domiciliul sau își stabilesc reședința sau în localitățile învecinate acesteia, ca urmare a încadrării în muncă.

Pentru informații suplimentare, persoanele interesate se pot adresa la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Prahova sau la sediile agențiilor locale, la telefon 0244/577380; 0244/571444; 0244/571390 sau e-mail:ajofm@ph.anofm.ro

mai mult
Social

Legea privind insolvența persoanelor fizice va intra în vigoare la 1 august 2017

portofel3

Guvernul a aprobat ieri, printr-o Hotărâre, Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 151/2015 privind procedura insolvenței persoanelor fizice, prin care sunt stabilite modalitatea de desfășurare a ședințelor de conciliere, modul de comunicare cu debitorul și creditorii, tipurile de onorarii pentru administratorul procedurii și lichidator, precum și cuantumul minim și maxim al acestor onorarii.

Deschiderea procedurii de insolvență se va face pe baza unei cereri pe care debitorul persoană fizică o poate depune personal sau prin poștă, cu confirmare de primire sau pe e-mail cu semnătură electronică certificată, la comisia de insolvență la nivel teritorial din județul în care își are domiciliul sau reședința de cel puțin 6 luni.

În termen de 5 zile de la data primirii cererii, va avea loc o ședință de ascultare a debitorului. Dacă debitorul este persoană cu handicap auditiv sau surdocecitate, ascultarea va avea loc cu asigurarea unui interpret în limbaj mimicogestual.

Administratorul procedurii verifică creanțele, în baza informațiilor transmise atât de creditori, cât și de debitori. Creanțele exprimate sau consolidate în valută vor fi înregistrate într-un tabel preliminar la valoarea lor în lei, la cursul Băncii Naționale la data deschiderii procedurii insolvenței, exceptând cazurile în care legislația specială cuprinde prevederi diferite.

Planul de rambursare prezentat de administratorul procedurii de insolvență trebuie să fie fezabil și să țină cont de perspectivele reale de redresare și circumstanțele aplicabile debitorului. În acest sens, normele metodologice aprobate de Guvern detaliază reperele la care comisia de insolvență la nivel central se va raporta pentru stabilirea nivelului de trai rezonabil și pentru evaluarea nevoilor de locuit ale debitorilor și familiilor acestora, în situația insolvenței persoanelor fizice.

Astfel, se va ține cont de:

  • valoarea coșului minim lunar de consum, stabilit în baza informațiilor primite de la Institutul Național de Statistică și/sau Institutul pentru Calitatea Vieții;
  • particularități de ordin financiar, structura pieței forței de muncă;
  • valoarea minimă a cheltuielilor profesionale și/sau de școlarizare;
  • prețul utilităților, al alimentelor și al produselor de bază;
  • componența și structura familiei debitorului, ținând cont și de persoanele aflate în întreținerea debitorului și a celor cu care conviețuiesc;
  • existența unor situații speciale de sănătate, integritate fizică, dizabilități în cazul debitorului ori al persoanelor aflate în întreținere sau cu care conviețuiesc;
  • cheltuielile minime legate de funcționarea și întreținerea unui vehicul indispensabil;
  • cheltuielile minime necesare pentru creșterea, îngrijirea și educarea copilului aflat în întreținerea debitorului, raportat la vârsta copilului;
  • exigențele minimale ale unei locuințe convenabile pentru debitor și persoanele aflate în întreținerea sa sau cu care conviețuiește.

Planul de rambursare astfel elaborat este transmis comisiei de insolvență de către administratorul procedurii, pentru a fi evaluată fezabilitatea lui, în termen de 15 zile.

Actul normativ stabilește, totodată, că ședințele de conciliere între creditor și debitor trebuie să servească exclusiv intereselor legitime ale părților și că niciuna dintre părți nu poate impune celeilalte părți o soluție.

mai mult
Social

Case și străzi inundate în Ploiești și în județ. Pompierii continuă intervențiile

inundatii

În urma fenomenelor meteorologice periculoase produse în zona de competență a inspectoratului, pompierii prahoveni au intervenit în cursul zilei de joi cu motopompe pentru evacuarea apei din 7 locații, respectiv Ploiești, Sinaia, Bărcănești, Urlați, Băicoi, Târgșorul Vechi, Berceni, acestea fiind inundate în urma ploii torențiale din ultimele ore.

Ploaia a cauzat probleme pe mai multe străzi din Ploiești (Crângului, Gorunului), două locuințe și două subsoluri fiind inundate.

De asemenea, alte trei locuințe, dar și trei gospodării din localitatea Bărcănești au fost inundate din cauza precipitațiilor abundente.

Pompierii au intervenit cu motopompe în comuna Târgșorul Vechi, sat Strejnicu pentru evacuarea apei din patru locuințe și două gospodării, în localitatea Băicoi pentru evacuarea apei dintr-un subsol bloc de locuințe și în comună Berceni, sat Corlătești la o casă particulară.

În Urlați, strada Tudor Vladimirescu pompierii militari au intervenit pentru a evacua apa dintr-un demisol inundat pe o suprafață de aproximativ 4 m.c. Totodată, în Ploiești, pe Șoseaua Vestului pompierii militari au intervenit pentru a evacua apa dintru-un subsol inundat pe o suprafață de aproximativ 40 mp cu o adâncime de 20 cm.

Pompierii prahoveni au intervenit pentru a evacua apa de pe partea carosabilă din localitatea Sinaia, strada Cumpătul, fiind inundată pe o suprafață de aproximativ 100 mp.

75 pompieri militari cu 32 mijloace au intervenit pentru asigurarea măsurilor specifice de protecție a comunităților precum și pentru evacuarea apei din zonele inundate.

În acest moment se intervine pentru evacuarea apei dintr-un beci din comuna Bărcănești, sat Tătărani.

Pompierii rămân la datorie, pentru limitarea și înlăturarea potențialelor efecte ale fenomenelor periculoase, monitorizarea situației din zonele vizate precum și evoluția acesteia.

Raluca Vasiloae

mai mult
Social

Majorările salariale în Educație și Sănătate au fost amânate

lefter

Majorările salariale în Educație și Sănătate au fost amânate pentru martie 2018 deoarece au fost depuse foarte multe amendamente la proiectul Legii salarizării unitare de creștere a salariilor unor bugetari și trebuie respectată anvelopa de 32 miliarde lei, până în 2020, explică ministrul Muncii și Justiției Sociale, Olguța Vasilescu, pe pagina sa de Facebook.

„De la 1 Martie, cresc în continuare salariile celor din Educație, până la limita de 50 la sută și în Sănătate unde se urcă direct pe grilă din 2022. De ce au fost amânați până în martie? Pentru că au fost multe amendamente de creștere a salariilor unor bugetari, iar noi trebuia să respectăm anvelopa de 32 miliarde până în 2020. După calcule, aceasta a fost decizia”, a scris Olguța Vasilescu.

Aceasta reiterează că Legea respectă programul de guvernare cu 56% creșteri salariale, pe medie, până în 2020, și că anvelopa bugetară până în anul 2020, care se adaugă celor 68 de miliarde în plată la nivelul anului 2017, este de 32 miliarde, iar până în 2022 de 43 miliarde lei.

De asemenea, ea subliniază că „în baza de jos a piramidei salariale sunt cele mai mari creșteri, care ajung și la 300% în apărare. Aproximativ 60% dintre bugetari vor avea salarii duble. La mai puțin de 3% scad, pentru că erau atât de mari încât dacă nu se tăiau, dezechilibrele nu se corectau nici în 2022. Legea se aplică de la 1 iulie, nu de la 1 ianuarie 2018 cum afirmă unii lideri de sindicat. Anul acesta se aplică administrației locale, salariile fiind aprobate în consiliile locale și județene”.

Proiectul de lege privind salarizarea personalului bugetar a fost votat miercuri de plenul Camerei Deputaților, for decizional.

mai mult
Social

ANCOM revizuiește pietele de terminare a apelurilor în rețelele publice fixe și mobile de telefonie

telefonul-rosu
ANCOM lanseaza spre consultare publica un set de masuri de identificare, analiza si reglementare a pietelor serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile in retelele publice de telefonie, propunand atat mentinerea obligatiilor, cat si a tarifelor reglementate, impuse deja operatorilor cu putere semnificativa pe piata in rundele anterioare de analiza. Autoritatea deruleaza periodic acest demers conform legislatiei nationale si europene in vigoare, cu scopul de a asigura functionarea pietelor cu amanuntul de telefonie  in conditii concurentiale si de a proteja interesele utilizatorilor finali.
Ca urmare a analizei realizate pe piata serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe in retelele publice de telefonie, Autoritatea identifica 35 de piete relevante corespunzatoare retelelor fixe individuale ale operatorilor activi la data de 30.04.2017 si propune mentinerea sau, acolo unde este cazul, impunerea obligatiilor adecvate, in concordanta cu problemele concurentiale identificate, in sarcina tuturor celor 35 de operatori identificati cu putere semnificativa pe aceste piete. Acestea sunt: obligatia de transparenta, obligatia de nediscriminare, obligatia de control al tarifelor si fundamentare a acestora in functie de costuri (inclusiv mentinerea simetriei tarifelor de terminare) si, respectiv, obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate.
In ceea ce priveste tariful maxim pentru terminarea apelurilor la puncte fixe, toti cei 35 de operatori de telefonie fixa identificati cu putere semnificativa de piata trebuie sa practice tarife ce nu pot depasi pragul de 0,14 eurocenti/minut, fara TVA, valabil de la data de 1 aprilie 2014.
Lista operatorilor de telefonie fixa carora li se vor aplica masurile de reglementare propuse poate fi consultata aici.
In cazul serviciilor de terminare a apelurilor la puncte mobile in retelele publice de telefonie, ANCOM a identificat cinci operatori cu putere semnificativa pe fiecare din cele cinci piete relevante identificate: Lycamobile S.R.L. (in calitate de operator de retele mobile virtuale ”complet”), Orange Romania S.A., RCS & RDS S.A., Telekom Romania Mobile Communications S.A. si, respectiv, Vodafone Romania S.A. La fel ca in cazul pietelor terminarii apelurilor la puncte fixe, ANCOM propune mentinerea sau, acolo unde este cazul, impunerea obligatiilor specifice, corespunzator problemele concurentiale identificate, in sarcina tuturor operatorilor identificati cu putere semnificativa pe respectivele piete: obligatia de transparenta, obligatia de nediscriminare, obligatia de control al tarifelor si de fundamentare a acestora in functie de costuri (inclusiv mentinerea simetriei tarifelor de terminare) si, respectiv, obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate.
Tariful maxim ce poate fi perceput pentru furnizarea serviciului de interconectare in vederea terminarii apelurilor la puncte mobile de catre oricare dintre societatile desemnate ca avand putere semnificativa pe pietele relevante identificate ramane cel in vigoare incepand cu data de 1 aprilie 2014, si anume de 0,96 eurocenti/minut, fara TVA.
ANCOM mentine fundamentarea tarifelor aferente serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe si mobile pe baza metodologiei LRIC pur, model dezvoltat in perioada 2012-2014. Nivelurile actuale ale tarifelor corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile, raman neschimbate, intrucat reflecta costurile eficiente ale furnizarii acestora de catre operatorii din Romania, acestea situandu-se, in ambele cazuri, sub nivelul mediei europene.
In ceea ce priveste obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate, in contextul national actual, in care anumiti furnizori de servicii de apeluri la puncte fixe, respectiv mobile, detinatori de retele IP, se confrunta cu refuzul altor operatori de telefonie fixa, respectiv mobila de a le oferi servicii de interconectare bazata pe tehnologie IP, creandu-se si mentinandu-se o serie de probleme concurentiale, ANCOM considera oportuna impunerea atat in sarcina operatorilor de retele fixe, cat si a celor de retele mobile, identificati cu putere semnificativa de piataobligatia de a oferi serviciul de interconectare bazat pe tehnologia IP conform cerintelor tehnice armonizate la nivel national. O asemenea masura se va aplica incepand cu data de 1 iulie 2018, dar nu mai devreme de 6 luni de la intrarea in vigoare a deciziei privind adoptarea cerintelor tehnice armonizate la nivel national.
Masurile de identificare, analiza si reglementare a pietelor relevante corespunzatoare serviciilor de terminare a apelurilor la puncte fixe, respectiv la puncte mobile in retelele publice de telefonie pot fi consultate pe pagina de internet a ANCOM aici, persoanele interesate fiind invitate sa formuleze si sa transmita observatii si propuneri pana la data de 07.07.2017, pe adresa sediului central al ANCOM din str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti sau direct la registratura ANCOM. Observatiile si recomandarile pot fi transmise si prin fax la numarul +40.372.845.404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.
Dupa incheierea perioadei de consultare publica, respectiv analizarea observatiilor si propunerilor primite, conform cadrului european de reglementare in domeniu, ANCOM urmeaza sa notifice Comisia Europeana, Organismul Autoritatilor Europene de Reglementare in Domeniul Comunicatiilor Electronice (OAREC) si autoritatile nationale de reglementare din celelalte state membre ale Uniunii Europene setul de masuri propuse. Comisia Europeana, OAREC si celelalte autoritati de reglementare vor putea transmite ANCOM comentarii si observatii in termen de o luna de la data notificarii.
 
Persoana de contact: Catalina DRAGOMIR, Sef Serviciu Comunicare, tel. 0372.845.417
mai mult
Social

Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 50.000 de euro

tractor

Submăsura 6.1 – „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” – din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) acordă, în 2017, 50.000 de euro nerambursabili, iar documentele de înscriere se pot depune până la 31 iulie.

Scopul investiţiilor sprijinite în cadrul acestei submăsuri este de sprijinire a stabilirii pentru prima dată a tinerilor fermieri ca şefi/conducători unici ai unei exploataţii agricole.Sprijinul nerambursabil, de maximum 50.000 de euro, va fi acordat sub formă de primă în două tranşe, astfel: 75% din cuantumul sprijinului la primirea deciziei de finanţare şi 25% din cuantumul sprijinului în maximum trei ani de la primirea deciziei de finanţare.

Obiectivele finanţării constau în:

– Creşterea numărului de tineri fermieri care încep pentru prima dată o activitate agricolă ca şefi/conducători de exploataţie, fiind încurajaţi să devină competitivi, să se asocieze, să participe la lanţurile alimentare integrate;

– Îmbunătăţirea managementului, creşterea competitivităţii sectorului agricol şi sprijinirea procesului de modernizare şi conformitate cu cerinţele pentru protecţia mediului, igienă şi bunăstarea animalelor şi siguranţa la locul de muncă;

– Crearea posibilităţii tinerilor fermieri rezidenţi, cu un minim de cunoştinte de bază, în vederea instalării ca şefi/conducători ai exploataţiei agricole;

– Încurajarea tinerilor şi a familiilor de a se stabili în mediul rural, ceea ce va crea un efect pozitiv asupra economiei naţionale în general.

Beneficiari pot fi tinerii fermieri în conformitate cu definiţia prevăzută la art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013, care se instalează ca unic şef al exploataţiei agricole, dar şi persoanele juridice în care un tânăr fermier în sensul art. 2 din Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 care se instalează împreună cu alţi tineri fermieri şi care exercită un control efectiv pe termen lung în ceea ce priveşte deciziile referitoare la gestionare, beneficii şi riscuri financiare în cadrul exploataţiei respective. Pentru cei care depun documentaţia de solicitare, pragurile de calitate sunt 55% în zonele non-montane şi 45% în zonele montane. Mai multe detalii, ca şi Ghidul Solicitantului, se pot afla accesând site-ul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, www.afir.info.

mai mult
Social

Granturile pentru olimpici vor intra în vigoare de săptămâna viitoare

olimpici_romani

Ministrul Cercetării și Inovării, Șerban Valeca, a declarat sâmbătă seara, la Galați, că Hotărârea de Guvern (HG) privind acordarea de granturi olimpicilor care au câștigat locurile I, II, III la olimpiade naționale sau internaționale și care doresc să își continue studiile universitare și post universitare în țară, cu obligația de a lucra apoi, patru ani, într-un institut de cercetare din România, va intra în vigoare săptămâna viitoare.

Potrivit ministrului, ajutoarele financiare guvernamentale disponibile sunt mai mari decât cele acordate în Olanda sau Marea Britanie, scopul acordării lor fiind păstrarea în țară a tinerilor cu rezultate foarte bune la învățătură. Granturile, cu valori cuprinse între 1.500 și 3.500 de euro pe an, se pot acorda, în acest an, conform lui Valeca, pentru circa 600 de olimpici care au ocupat locurile I, II sau III la olimpiade naționale sau internaționale.

“Joia trecută s-a aprobat o HG care prevede pe lângă bursele și alte stipendii pentru studenții români deosebiți un grant de cercetare pentru toți olimpicii români care au câștigat locurile I, II III la olimpiada națională sau internațională. Sunt 3.500-1.500 de euro pe an, încă 700 de euro pentru un grup de cinci care vor să facă un montaj experimental și încă 500 euro — contravaloarea participării la conferințe naționale sau internaționale. Toate le-am gândit văzând cam ce-i tentează pe ei afară, iar sumele de bani din România ar fi mai mari ca cele din Olanda sau Marea Britanie și am considerat că aceste mici genii e bine să rămână în țară cu două efecte — o competiție mai mare în universitățile românești, pentru că obligativitatea este să urmeze universități din țară, — cu program Erasmus, dacă vor, pot să meargă și afară, nu-i ține nimeni aici — patru plus doi ani master, deci șase ani și minim patru ani să lucreze într-un institut de cercetare în România, deci zece ani beneficiază de acest program cu aceste condiționalități. Din păcate, probabil copiii și-au făcut în acest an o anumită opțiune, dar sper ca după lansarea programului să înceapă să vină, să aibă o accesibilitatea mai mare…, sumele nu-s împovărătoare pentru bugetul de stat, chiar dacă ar putea accesa toți cei 600 de olimpici din acest an … deci eu cred că acești copii de excepție au o variantă foarte bună de a rămâne în țară și de studia și de a lucra în domeniul cercetării”, a declarat ministrul Cercetării.

Șerban Valeca a participat, sâmbătă seara, la Galați, la deschiderea ediției a XXVI-a a Campionatului Național de Karate Tradițional pentru copii de până în 13 ani. Prezența ministrului s-a datorat faptului că Șerban Valeca este președinte de onoare al Federației Române de Karate Tradițional.

mai mult
1 26 27 28
Page 28 of 28